mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 czerwiec 2017
Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Powiatowa Rada Sportu

 

Powiatowa Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Do zadań Powiatowej Rady Sportu należy:

 

1)   opiniowanie:

 

a)    strategii rozwoju Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury fizycznej,

 

b)    projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

 

c)    projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu Będzińskiego dotyczących rozwoju kultury fizycznej,

 

d)    programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

 

e)    projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25. czerwca 2010 r. o sporcie,

 

2)   współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu Będzińskiego,

 

3)   koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Będzińskiego,

 

4)   inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby Powiat Będziński,

 

5)   opiniowanie dofinansowywania przez Powiat Będziński imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Powiatu Będzińskiego,

 

6)   ustalanie zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

 

7)   dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Powiecie Będzińskim,

 

8)   propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,

 

9)   opiniowanie przyznawania dotacji, stypendiów, nagród i wyróżnień, określonych w odrębnych przepisach.

 


 

Skład osobowy Powiatowej Rady Sportu przedstawia się następująco:

 

  1. Robert Szpinda – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Będzinie,
  2. Marek Kisiel – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Będzinie,
  3. Mariusz Korpak – przedstawiciel Miasta Będzin,
  4. Bartosz Makieła – przedstawiciel Gminy Bobrowniki,
  5. Maria Kańtoch – przedstawicielka Miasta Czeladź,
  6. Grzegorz Podlejski – przedstawiciel Gminy Mierzęcice,
  7. Adam Adamczyk – przedstawiciel Gminy Psary,
  8. Dariusz Waluszczyk – przedstawiciel Miasta i Gminy Siewierz,
  9. Janusz Mróz – przedstawiciel Miasta Sławków,
  10. Tomasz Szczerba – przedstawiciel Miasta Wojkowice.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Sączewskiego 6: +48 32 368-07-00 do 02

ul. Krasickiego 17:

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie